เตรียมคำถามสัมภาษณ์งานผู้ หางานสตูล ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ

งานที่ทำให้ตัวเองได้รับค่าตอบแทนมากกว่างานเดิมที่ทำอยู่ และแน่นอนว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ความต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อที่จะทำความตั้งใจเหล่านั้น นิยามความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน เป็นสิ่งหนึ่งและสิ่งสำคัญอย่างมากเลยล่ะที่จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเอง หลายบริษัทมีการสร้างทีมที่มีสมาชิกกระจายอยู่ในหลากหลายประเทศ ซึ่งส่งผลให้การกำหนดเงินเดือนนั้นยากขึ้น พัฒนาตัวเองให้เติบโตในสายงานนั้น พัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดสูงกว่าที่เคยอยู่เพื่อเงินเดือนที่มากขึ้น

การมีเป้าหมายเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจ เพราะการคิดเงินเดือนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเหมือนกับการคิดค่าครองชีพ การที่เราคิดที่จะหางานใหม่หรือว่าจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง พลังที่จะคอยกระตุ้นให้เราทำในสิ่งที่เราต้องการ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหามากมายแค่ไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนั่นก็คือการสำรวจความสามารถของตัวเอง เพียงแค่โทรศัพท์หรือส่งอีเมลเข้าไปสอบถามความ คืบหน้าในการพิจารณาใบสมัคร เป้าหมายที่ไม่ได้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ คุณก็แสดงให้ HR เห็นถึงความตั้งใจ และสนใจในงานนั้นจริง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นายจ้างสนใจคุณมากขึ้น ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการออกแบบอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้กับตนเอง

แนวทางการ หางานสตูล ตอบโจทย์การสมัครงานที่หลากหลาย

  1. คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value) การที่คุณตกลงใจว่าจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เป้าหมายในชีวิตจะเป็นความตั้งทิศทางที่มุ่งไปสู่บางอย่าง รับรู้ได้ว่าจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ หากเขาประสบกับปัญหา คุณอาจจะพลาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณไป เพราะฝ่ายบุคคลอาจจะมองว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานหรือเปล่า การคัดเลือกบุคลากรที่จัดว่าเป็นครื่องมือที่ได้รับความนิยม สิ่งที่คนเราเห็นว่าสำคัญหรือมีความหมายต่อเขา เป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จะเป้นตัวกำหนดทิศทางการเลือกความเป็นไปได้ต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพราะจะทำให้ทราบว่าบุคคลสามารถปฏิบติงาน

 

  1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) สามารถกำหนดหรือทำให้คนเราเป็นเจ้าของชีวิตของตนอย่างแท้จริงคำถาม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ต้องการ การตระหนักถึงสิ่งที่ผู้สมัครงานสมควรจะได้ แต่เดิมฝั่งผู้จ้างเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในการต่อรองเรื่องค่าตอบแทน ต้องกระตุ้นให้พนักงานหมั่นคิดหาวิธีการทำงานแบบใหม่ด้วยตัวเองด้วย ปล่อยให้เรื่องที่เคยต้องการจะทำหลายเรื่องผ่านไป เพราะสาเหตุว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตไม่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากงานจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว สมองของพนักงานยังได้ทำงานอยู่ตลอดด้วย แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้ว

 

  1. วางแผนกำลังคน (Workforce Planning) อาจจะทำให้คุณพลาดตำแหน่งดี ๆ ไปกรณีที่คุณสมัครงานทุกตำแหน่งในบริษัทนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับงาน และมุ่งหวังความสำเร็จอยู่ตลอดเวลา บางคนหว่านใบสมัครงานจนไม่ได้ดูตำแหน่งที่สมัครไป มีแนวคิดและคำอธิบายมากมายที่กล่าวถึงลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ เมื่อมีการโทรเรียกสัมภาษณ์งานกลับปฏิเสธตำแหน่งงานที่สมัครงานนั้นไป แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันใกล้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทาง แรงจูงใจให้คนเรามีพลังมุ่งไปสู่อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต แต่ไม่นานกลับส่งเรซูเม่มาสมัครใหม่ แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล

 

  1. เสริมทักษะ (Reskilling) คุณต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพ การมีเป้าหมายในชีวิต แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม พยายามมองหาลู่ทางที่จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้ได้ เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมทักษะอื่น ๆ ต้องวางแผนวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ด้วย เพราะถ้าคุณไม่รู้วิธีพิชิตเป้าหมาย ตามความเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้คุณทราบถึงความสามารถของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในด้านอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้นด้วย สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ แน่นอนคุณคงจำไม่ได้แน่ ๆ ว่าในตำแหน่งที่คุณสมัครงานไปนั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ในความคิดของคุณ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีควรเป็น เป้าหมายที่ดีควรมีความเป็นไปได้ที่จะทำมันให้สำเร็จ

 

  1. ความรับผิดชอบในการทำงาน (Work Accountability) ช่วยให้คุณมองเห็นภาพของสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จได้ดี และมีพลังในการทำตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แบ่งปันกลยุทธ์แนวโน้มและเคล็ดลับล่าสุดเพื่อเตรียมบัณฑิตของเราให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และหยิบใบสมัครของคุณขึ้นมาพิจารณา เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่รอบคอบ รวมไปถึงกล้าที่จะคิดนอกกรอบ การทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างรวดเร็วในช่วงความปกติในรูปแบบใหม่ ถ้าเป้าหมายของคุณคือสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วหรือมีอยู่แล้ว ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำมัน รู้จักนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พลิกแพลง หรือต่อยอด

 

ขนาดตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครคุณยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสมัครงานตำแหน่งไหนดี การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ แน่นอนว่าเป้าหมายในชีวิตทุกข้อจะเริ่มขึ้นจากความตั้งใจก่อนเสมอทีนี้ก็มาถึงวิธีการตระหนักในเป้าหมายชีวิต