หัวใจสำคัญของการทำ ตัวอย่างเรซูเม่ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างแก่ผู้สมัครงาน

ด่านสำคัญที่จะช่วยสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ได้คุยกันแก่ฝ่ายคัดเลือกบุคคลของบริษัทต่างๆ ผู้สัมภาษณ์ที่ถามเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ (Pays and Benefits) ที่ตัวเองจะได้รับ ผู้สมัครเคยผ่านการทำงานที่ไหนมาบ้าง ทำตำแหน่งอะไร ขอบเขตงานที่ทำเป็นอย่างไร และมีประสบการณ์รวมกี่ปี มากกว่าถามเกี่ยวกับงานที่ตัวเองจะเข้ามาทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรระวัง จริงๆก็ถามได้

แต่ควรถามคำถามอะไรที่แสดงให้นายจ้างเห็นว่า การบอกจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านการทำงาน จะช่วยให้ HR ประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เราสนใจในงานที่สมัครไปจริงๆด้วย และตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของเราในการพัฒนาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วย ผู้สมัครต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมจึงอยากเปลี่ยนงานใหม่ ซึ่งคำตอบจะสะท้อนทัศนคติของตัวผู้สมัครเอง

แบบ ตัวอย่างเรซูเม่ ควรมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าควรจะเริ่มลงมือทำงานชื้นไหนเป็นอันดับแรก ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีความรู้ความสามารถ การซักซ้อมเพื่อลองตอบคำถามแล้ว การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

1.1 ประวัติเกี่ยวกับการศึกษา ย่อมมีผลกระทบต่อการสัมภาษณ์ได้ เทคนิคต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น มาดูกันว่ามีคำถามน่าสนใจอะไรบ้าง ที่เราจะใช้ถามนายจ้าง เพื่อให้การสัมภาษณ์ของเราดูโดดเด่น เพื่อช่วยลดความตื่นเต้นเมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์จริง รวมถึงสามารถเจาะลึกข้อมูลต่างๆของบริษัท ซึ่งจะช่วยเราในการตัดสินใจที่จะเข้ามาทำงานที่นี่ ส่งผลให้พนักงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ช่วยให้การตอบคำถามมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีการวางแผนการพัฒนารายบุคคล หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัดการเวลาจะช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 มีส่วนร่วมในการทำงานหรือกิจกรรม การตอบแต่ละข้อควรจะตอบในแบบฉบับความเป็นตัวคุณที่สุด ไม่ควรตอบอะไรที่แสดงถึงโอ้อวดเกินไป จากคำตอบของเราในการสัมภาษณ์นั้น เราได้ให้ข้อมูลที่นายจ้างต้องการครบถ้วนแล้วหรือยัง ก่อนการทำงานทุกครั้งต้องวางแผนอยู่เสมอ และต้องแข่งขันกับเวลาที่จำกัดอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ต้องนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ได้รับมอบหมายดูแลงานโปรเจคใหญ่อยู่เสมอ หรือแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับผู้อื่น เก็บปฏิทินของโครงการทุกโครงการที่คุณรับผิดชอบ คุณสามารถพูดถึงกิจกรรมนักศึกษาที่คุณเคยทำมาได้เหมือนกัน

 

  1. ภาพลักษณ์ของคุณ สำหรับใครที่กำลังหาตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งาน ให้เป็นชิ้นที่เล็กลงเพื่อจะได้สามารถทำให้เสร็จและเห็นความก้าวหน้าของงาน และจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าคุณวางแผนโครงการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน การเลือกคำถามที่จะถามนายจ้างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการสัมภาษณ์งานของเรา

2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ผ่านการคัดเลือกจากโปรไฟล์ที่ส่งไปสมัครงาน และได้ถูกเชิญให้ไปสัมภาษณ์งานแล้ว การถามคำถามนี้จะช่วยให้เราได้ประเมินว่าเราตอบคำถามดีหรือยัง ถ้านายจ้างบอกว่าดีแล้ว ถึงเวลาที่คุณต้องมาเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานกันบ้าง ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสัมภาษณ์งานของเรา หรือถ้าเกิดนายจ้างขอให้เราอธิบายเพิ่มเติมในบางหัวข้อที่เราได้พูดไปแล้ว คุณได้ทราบถึงแนวทางการถามและตอบคำถามสัมภาษณ์งาน คุณจะสามารถเตรียมคิดคำตอบไว้ล่วงหน้า เราก็จะได้มีโอกาสแก้ตัวเพื่อทำให้ดีกว่าเดิม แบ่งซอยงานใหญ่ๆ สามารถตอบคำถามในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ

2.2 ประวัติความเป็นมาขององค์กร ขอแนะนำตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน และแนวทางการตอบ เพื่อเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองกัน แนะนำให้ถามคำถามนี้ในการสัมภาษณ์ เพราะมันจะสามารถบอกได้เลยว่า คุณสมบัติของเราใช่คุณสมบัติที่นายจ้างมองหาหรือเปล่า และถ้าไม่ใช่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการสมัครงานมากกว่ากล่าวถึงข้อมูลทั่วๆ ไปของคุณ เราจะได้เตรียมมองหางานอื่นๆ ที่เหมาะกับเรา กำหนดระยะเวลาและวันที่เป้าหมายที่จะต้องทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จไว้ มีข้อเสียคือจะหงุดหงิดมากเมื่อผู้อื่นไม่ตรงเวลา ซึ่งคุณกำลังหาทางแก้ไขข้อบกพร่องของคุณอยู่ เพื่อให้คุณสามารถเช็คความก้าวหน้าของงานได้อย่างชัดเจน มีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน เพื่อช่วยเพิ่มผลประกอบการให้บริษัทมากขึ้น และยังช่วยหัวหน้างานในการบริหารงานต่าง ๆ อีกด้วย เราได้คิดถึงเป้าหมายของบริษัท รวมถึงมองเห็นบทบาทของเรา ที่จะช่วยให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

 

อาจทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น หรือประหม่ามากขึ้นขณะสัมภาษณ์งาน แนะนำให้เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน  แล้วมันตรงกับเป้าหมายหรือความคาดหวังที่เราตั้งไว้หรือไม่ คำถามในบทความนี้จะช่วยให้คุณได้เตรียมตัวง่ายมากขึ้น ช่วยบอกเป้าหมายในการทำงานของคุณ เช่นเดียวกันกับความสำเร็จที่คุณได้ทำมา ระบบที่วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดิฉันสามารถที่จะออกไปทำงานและเดินทางไปที่ต่าง ๆ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทัศนคติของเราว่า