เปิดรับมุมมองและความคิดเห็นในการ หา งาน ขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เตรียมวางแผนและตั้งเป้าหมายต่อไปสำหรับปีหน้า ซึ่งการที่เราจะตั้งเป้าหมายที่ดีได้เราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อน แต่หลักฐานอย่างสถิติหรือข้อมูลอ้างอิงในผลงานนั้น ๆ จะทำให้ผลงานที่เราเล่ามีน้ำหนักมากขึ้นอย่าง การประเมินตนเองช่วงปลายปีจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้รู้ศักยภาพที่แท้จริง และได้ทบทวนผลงานที่ผ่านมาตลอดปีว่าเป็นยังไง ถ้าเป็นเซลล์ก็ต้องว่ากันที่ยอดขาย ถ้าเป็นนักการตลาดก็ต้องมาพร้อมค่าสถิติ เส้นทางการเติบโตของตัวเองในแต่ละปีว่ามาจนถึงตอนนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง หรือถ้าไม่มีตัวเลขก็ต้องอธิบายถึงสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนให้ได้ และความสามารถในการนำเสนอผลงานและไอเดียได้ดี

ผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเนื้องานจริงที่ทำออกมา เป็นอีกสิ่งหนึ่งจะทำให้อาชีพการงานก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว รวบรัดคือการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติที่ต้องการสรรหาพนักงาน มีส่วนช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะหากผลการประเมินออกมาดี ก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของตัวคุณเอง ความต้องการและความชัดเจน ตรงนี้เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าต้องการอะไร อย่ารู้สึกแปลกเวลาพูดถึงความสำเร็จของตัวเอง การเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนเกิดขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้นคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมแต่เนิ่น ๆ ก่อนการประเมินผล แต่จำไว้เสมอว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้คุยอย่างเปิดใจกับหัวหน้าอยู่ไม่เยอะ ถ้าต้องการเติบโตการบอกเค้าอย่างตรงไปตรงมานี่แหละคือสิ่งที่ควรทำ การบริหารและจัดการเวลามีความเหมาะสมหรือไม่

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ หา งาน ขอนแก่น จากมุมมองที่แตกต่าง

เสริมสร้างความมั่นใจ การเตรียมตัวเข้าสมัครงานจึงต้องฝึกการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้คล่อง โดยเลือกที่จะวิจารณ์เพื่อนร่วมงานคนอื่นในแง่ลบหรือโยนความผิดให้คนอื่นเวลาที่โดนตำหนิ เพื่อที่ตัวเองจะได้ก้าวขึ้นไป ทำให้ได้เปรียบผู้สมัครรายอื่นที่เป็นคู่แข่งได้แน่นอน นอกจากไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้ว เราอาจถูกปัดตกจากการพิจารณาไปเลยก็ได้ ทักษะที่ควรมีสำหรับคนหางานหรือทำงานแล้วก็ตาม เพื่อจะได้สังเกตปฏิกิริยาของผู้สมัครงานว่าจะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ายังไงบ้าง สามารถแฝงการขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดเข้าไปได้ด้วย จะทำเป็นไม่ใส่ใจหรือหัวเสียไหม ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ในการทำงาน ก็จะสามารถทำให้พัฒนาทีมให้เก่งขึ้นได้ หากมีทักษะในระดับดี ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้ตนเองได้มากขึ้นอีก

 

สร้างความคุ้นชินกับคำถามต่างๆ มีคนจำนวนมากที่ชอบเขียนข้อความหรือพูดสั้นๆ เข้าใจเอง ยังพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เป็นที่รักสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะเมื่อไหร่ที่คุณประกาศรับสมัครงานอีกครั้ง HR การสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าขององค์กรและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกองค์กร ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลกลุ่มผู้สมัครเดิมที่ไม่ได้รับเลือกกลับมาพิจารณาอีกรอบ เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่อย ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และคู่สนทนา รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  หาวิธีรับมือกับปัญหา การทดสอบแบบนี้จะทำให้องค์กรได้เห็นผู้สัมภาษณ์ในมุมอื่น ๆ

 

ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เตรียมเอกสารนั้นควรที่จะดูอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้มีจุดที่ผิดพลาด เพราะจะเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจ ซึ่งต้องอาศัยหลายอย่างที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้อย่างราบรื่น รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ ความเป็นมืออาชีพในการจัดทำข้อมูล แล้วอย่าลืมสำเนาเอกสารไปเพื่อด้วย (Emotional intelligence) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่ง วิธีนี้ทำได้โดยการนัดผู้สมัครงานไปสัมภาษณ์ คนทำงานหลายคนมักจะพูดข้อดีของตัวเอง

 

ลดความประมาท เพิ่มความพร้อมแก่ตนเอง การสัมภาษณ์ถ้าหากเราตอบคำถามแบบท่องจำ กรรมการจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความคิด เปิดโอกาสให้เราได้พูดเพื่อแสดงความตั้งใจและความพร้อมที่จะก้าวหน้าหรือพัฒนาตัวเอง พยายามแสดงให้กรรมการเห็นว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในวิธีที่แตกต่างกัน อย่ามัวแต่รอเวลาที่โอกาสนั้นจะมาถึง ในเมื่อเราก็สามารถสร้างโอกาสนั้นเองได้ อย่างการตั้งคำถามเพื่อแสดงความมุ่งมั่น นำเอกสารสำคัญที่บ่งบอกถึงตัวเราไปด้วยในการสัมภาษณ์ การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าคอร์สอบรม นโยบายหรือเป้าหมายในปีหน้าของบริษัท ควรจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญที่บ่งบอกถึงตัวเราไปด้วยเสมอ และเสนอตัวว่าเราเองมีศักยภาพพอที่จะสนับสนุนงานในส่วนนั้นได้เหมือนกัน

 

สามารถตอบอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการประเมินผลงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพราะมันจะเป็นการย้ำข้อผิดพลาดของตัวเองมากเกินไป แต่ให้พูดว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้องใส่ใจ พัฒนา กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำให้ดีขึ้นในการทำงานครั้งถัดไป นอกจากนี้ข้อผิดพลาดบางอย่างที่หัวหน้ารับรู้แต่ยังไม่เคยฟังคำอธิบายจากปากเราเอง ทักษะการสื่อสารระหว่างกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ในการประเมินผลงาน นี่ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้อธิบายอย่างดี ที่ดีจะต้องเก็บฐานข้อมูลของผู้สมัครเหล่านี้ให้เรียบร้อย วิธีการทำงานที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ การตรวจติดตามความคืบหน้าของผลงาน เคล็ดลับการให้ผลตอบกลับ มุมมอง หรือความรู้สึกของผู้สมัคร และทำให้องค์กรประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้สมัครงานมีความคิดเห็นยังไง มาตรฐานระหว่างแผนกและฝ่ายมีความแตกต่างกัน หรือเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครมากน้อยแค่ไหน

 

แต่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเชิงจิตวิทยาที่จะทำให้องค์กรเข้าใจและรู้จักตัวตนของผู้สมัครงานมากขึ้น ได้เห็นถึงความคิด ควรเริ่มเตรียมตัวค้นหาข้อดีและข้อเสีย ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของคุณให้มากที่สุด และประเมินผลเป็นประจำ ทั้งใบสมัคร อีเมล หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ CRM ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องเจออยู่แล้วหลายครั้งในชีวิต ปัญหาใดที่มีผลกระทบต่องาน และมีวิธีไหนแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้บ้าง แต่เราไม่จำเป็นต้องพูดว่าปีที่ผ่านมา ตัวเองผิดพลาดอะไรไปบ้าง