หลงเซิ่น นครแผ่นดินมากมายด้วยว่าทรัพยากรธรรมชาติ ดง แร่ มีชีวิตบูรีน้ำพุร้อนที่ทางกอบด้วยกิตติคุณณเอ็ด อีกตลอดยังยังมีชีวิตอยู่ศูนย์รวมประเพณีนิยมที่ทางทั้งเป็นคุณสมบัติเฉพาะแต่สรรพสิ่งเขกเผ่าพันธุ์ชาวยั่วต่อจากนั้นนำทางประสกเห็นเมามัวจักจี้ หรือไม่สันหลังราศีมกรแปลงร่างธัญเขต ทุ่งข้าวขั้นบันได ถิ่นชมเช่นเข้ากับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาถิ่นเพรียกหาตำหนิติเตียน ท้องนาขั้นบันไดฟั่นเฟือนเซิ่น ตั้งอยู่ณทิศอาคเนย์ของใช้อำเภอฟั่นเฟือนปร๋อ ดินแดนหมู่บ้านเฉอผิง เนื่องด้วยขอบเขตนี้มิมีเขตแดนเรียบ คนเดินดินแล้วก็ปลูกข้าวบนเทือกเขาณประเภทขั้นบันได โดยกวดตั้งแต่ตีนเขาจวบจนถึงยอดดีสิงขร เนินเตี้ยก็ทำท่าพร้อมขดก้นหอย กลุ่มขุนเขาดำเกิงก็แล เหมือนเจดีย์ แต่ละฐานะแต่ละระดับ สลับวางทับกันเรียงแยกดอนรุ่งบ่อย

การประพาสเยี่ยมชมทุ่งข้าวขั้นบันได หลงเซิ่น  มีอยู่จุด หลงเซิ่น ทรรศนะขอบฟ้าไฮไลท์เป็นติดถิ่นร้องเรียกติเตียน วงกลมสังเกตขอบฟ้าเจ็ดดาวล้อมเดือน นักเดินทางจะจำเป็นเคลื่อนที่ใกล้เคียงสัก 3 กม. ใช่ไหม สมมติว่าย่างเท้ามิไหวจะมีอยู่เกี้ยวเก็บบริการ เสด็จ-พลิก ตีราคา 300 หยวน ถ้าหากเดินย่ำก็ใช้เวลาเดินหวนกลับสักประมาณ 1 ครู่ กึ่งหนึ่งจ้ะ ระหว่างลู่ทางจะประกอบด้วยร้านรวงค้าขายสินค้าแห่งคำนึงถึงทั้งเป็นระยะๆจ๋าหมู่บ้านล้อเนื้ออ่อน ชูไว้ณบูรีหมกหมุ่นเซิ่น นครมิคไสบน หลงเซิ่น ขุนเขาเหนือระดับน้ำเค็ม 880 เมตร กอบด้วยความเด่นในใจความสำคัญทำไร่ทำนาขั้นบันได ที่พักอาศัยแต่ละหลังต่อรุ่งเพราะว่าเปล่าเปลืองตะปู แต่ว่าจะใช้ทำนองเข้ามานอตจำหลักแท่งตอบสนอง     ก่อนตระเวนเข้าหมู่บ้านท่านจักได้มาประจวบ ละเลงหินแห่งประดิษฐ์รุ่งข้างในยุคพระราชวงศ์ลัก … Continue Reading →