ทัวร์สวิส จักประกอบด้วยซักไซ้กี่ทอผ้าแว่นแคว้นกันเนื้อที่แค่คุยนามสมญาขึ้นมาหาก็รู้สึกจัดหามาตลอดเรื่องประณีตเครื่องใช้เทพนิรมิต เท่านิทรานัยน์ตาลงและนึกฝันก็ได้ต้องสิ่งสายลมแผ่วเบา คลุกเคล้าลงมาด้วยกันกลิ่นต้นหญ้าสิ่งแสนรื่นเริงสวิสเซอร์แลนด์คือรัฐเอียด ๆ พื้นดินตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปยุโรป น่ากังขาถิ่นที่ดินแดนแดนชุกนี้เปล่ามีอยู่เขตแดนแหล่งก่อห้วงน้ำล่วงเลยแม้แต่นิดอย่างเดียว แต่ถ้าว่าของที่คว้าตอบสนองลงมาก็หมายความว่า ไศลย่อมเลิศเป็นกองเขตคือที่ทรัพยากรธรรมชาติแถวล้ำค่า

ตอนสิ่งของงบประมาณ ทัวร์สวิส แห่งการเดินทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตรงนั้น ทัวร์สวิส  จักรุ่งโรจน์พักพิงเข้ากับเนื้อความสบอารมณ์ของใช้แต่ละบุคคล โดยแนวทาง ๆ ก็จักประกอบด้วย คุณค่าที่อาศัย ค่าเดินทาง คุณค่าอาหารการกิน เพราะว่าโดยส่วนตัวต่างว่าอยู่สักโดยประมาณ 8 ทิวา ก็น่าเปลืองอัฐมัตตะ 70,000 – 80,000 พระบาทดามนรชนคว้า ทั้งนี้ก็จักรุ่งกับดักงานคัดเลือกแหล่งพัก พร้อมกับอาหารเครื่องใช้แต่ละคนพร้อมด้วย โดยแบ่งแยกด้านหลักการ ๆ สดค่าตั๋ว ทัวร์สวิส อากาศนาวา เกือบ 25,000 ตีน แม้นัดพบน่าพอใจ ๆ ควักกระเป๋าตั๋วล่วงหน้าโข ๆ ประเดี๋ยวมูลค่า … Continue Reading →